Στείλετε τα σχόλια και τις αναρτήσεις σας στο: matsolanews@yahoo.gr

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Όλες οι αλλαγές για τις 100 δόσεις, οι νέες προθεσμίες για τις οφειλές

Του Φίλιππου Σάννου
Λογιστή, Φοροτεχνικού Σύμβουλου Επιχειρήσεων
Διευθυντή του λογιστικού γραφείου tax365.gr

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί πρέπει να είναι πλέον όσοι έχουν ρυθμίσει τις παλαιότερες οφειλές τους στην εφορία με τη ρύθμιση των 100 δόσεων του Ν. 4321/21-3-2015. Αφού τίθεται σε εφαρμογή η νέα διάταξη του πολυνομοσχεδίου (Ν. 4346/20-11-2015)  που θέτει  εκτός ρύθμισης όσους οφειλέτες δημιουργούν νέα χρέη στο Δημόσιο. Η ρύθμιση χάνεται πλέον πιο εύκολα στις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει έγκαιρα νέες φορολογικές οφειλές.
Πιο συγκεκριμένα ο φορολογούμενος χάνει πλέον τη ρύθμιση των 100 δόσεων  εφόσον εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που έληξε μια νέα οφειλή δεν προχωρήσει στην εξόφλησή της ή στη ρύθμισή της με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων (με επιτόκιο 5,05%).


Υπενθυμίζουμε ότι το πλαίσιο της ρύθμισης έως σήμερα ήθελε από τους οφειλέτες να εξοφλούν τα χρέη τους εντός διαστήματος 30 ημερών από την λήψη του σχετικού ειδοποιητηρίου, το οποίο όμως σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερούσε. Πλέον ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει τη νέα του οφειλή από την στιγμή που εκείνη καθίσταται ληξιπρόθεσμη και όχι από την στιγμή που θα λάβει το ειδοποιητήριο.


Παράδειγμα
Έστω ότι ένας φορολογούμενος που έχει εντάξει την οφειλή του στη ρύθμιση των 100 δόσεων καλείται να πληρώσει την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ, έως το τέλος Δεκεμβρίου. Όμως ο εν λόγω φορολογούμενος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα και έτσι αφήνει απλήρωτη τη δόση. Στην περίπτωση που δεν την εξοφλήσει έως το τέλος Ιανουαρίου 2016 τότε θα χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων και όλο το ρυθμισμένο ποσό θα γίνει άμεσα απαιτητό.

Οι αλλαγές από την 1η Ιουλίου 2016 και εφεξής
Με βάση τον Νόμο 4346 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, η προθεσμία των 30 ημερών ακολουθεί φθίνουσα πορεία στο προσεχές μέλλον. Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία μειώνεται στις 15 ημέρες ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2018 η καθυστέρηση έστω και μιας ημέρας στην εξόφληση μιας νέας φορολογικής οφειλής συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης.

Τέλος σημειώνεται ότι η περίπτωση δ' του Άρθρου 8 του Ν. 4321, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 4 του Ν. 4346/2015 και ισχύει για ΝΕΕΣ, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές, που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου